Muzeja pamatdati

Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs

Adrese Uzvaras bulvāris 2A, Rīga, LV-1048
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Otrdiena - 10:00 - 17:00
Trešdiena - 10:00 - 17:00
Ceturtdiena - 10:00 - 20:00
Piektdiena - 10:00 - 17:00
Sestdiena - 10:00 - 17:00
Papildus informācija

Saites

Muzeja mājas lapa www.railwaymuseum.lv

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 24
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 11872

Kontaktpersonas

Administratore Kristīne Pētersone-Mačukāne
67232849 26308887(mobilais)
muzejs@ldz.lv

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Ieva Pētersone

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Inese Rezgoriņa
Amats vecākā krajuma glabātāja
Tālrunis 67232511
E-pasts krajums@ldz.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums