Muzeja pamatdati

Roberta Mūka muzejs Galēnos

Adrese Skolas iela 11C, Galēni, Galēnu pag., Riebiņu nov., LV-5311
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Pirmdiena - 09:00 - 17:00
Otrdiena - 09:00 - 17:00
Ceturtdiena - 09:00 - 17:00
Piektdiena - 09:00 - 17:00
Trešdiena - 09:00 - 17:00
Papildus informācija

Papildinformācija par muzeju

Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 1660
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 666

Kontaktpersonas

Muzeja vadītāja Marta Binduka
26822989(mobilais)
bindukamarta@inbox.lv
Krājuma glabātāja Mārīte Upeniece - Skutele
28362473(mobilais)
marite.upeniece@inbox.lv

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Marta Binduka

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Mārīte Upeniece-Skutele
Amats krājuma glabātāja
Tālrunis 28362473
E-pasts marite.upeniece@inbox.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums