PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Fotogrāfija

Varakļānu Novada muzejs
Uzskaites apzīmējums VarNM 411

Virsraksts vai nosaukums Dziesmu un deju svētki Varakļānu parka estrādē 1970.- to g. sākums
Priekšmeta nosaukums

Fotogrāfija

Priekšmeta apraksts Fotogrāfija melnbalta. Priekšplānā ar tautas deju uzstājas pilsētas veco ļaužu deju kolektīvs, vadītāja skolotāja Valentīna Briška.
  Vidū aplī sastājušies dejotāji, 1. no kreisās Zenons Zeimuls, Viktors Briška, Jevģēnijs Zinovjevs, Alfs Barkāns.
  Kr. malā Joanna Erele, lb malā Genovefa Kokare, pārējās dejotājas stāv ar mugurām(sejas nav redzamas). Tuvāk pie skatuves kr. malā Leontīne Garanča. Dejotāji ģērbušies tautas tērpos. Aiz dejotājiem , uz estrādes kāpnēm sasēdušies vsk. skolēni: jaunāko klašu  - svētku tērposun pionieru kaklautos, vecāko klašu - svētku tērpos, ar ziedu vainadziņiem galvā.
 Pie estrādes sienas lozungs ar uzrakstu: " ... Tu pastāvi, tu vari, tu skani." Skatuve dekorēta ar izplaukušajām bērzu meijām.
Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Audio-vizuālie un IT priekšmeti >> Fotomateriāli >> Fotogrāfijas
Žanrs Citi žanri
Kolekcija Fotomateriālu kolekcija
Vairāk