PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Glezna

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs
Uzskaites apzīmējums JVMM 16288

Virsraksts vai nosaukums "Jelgava 20.gs. sākumā"
Priekšmeta nosaukums Glezna
Priekšmeta apraksts Jelgavas panorāma, vispārināta, ar visām galvenajām arhitektūras dominantēm un Jelgavas pili priekšplānā.
Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Tēlojošie priekšmeti >> Glezniecība >> Stājglezniecība
Žanrs Ainava
Kolekcija Tēlojošie muzeja priekšmeti
Vairāk