PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Turdus atrogularis Melnrīkles strazds

Latvijas Dabas muzejs
Uzskaites apzīmējums LDM 2077

Priekšmeta nosaukums Turdus atrogularis Melnrīkles strazds
Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Dabas priekšmeti >> Zooloģiski priekšmeti (dzīvnieku valsts objekti) >> Mugurkaulnieki (Vertebrata) >> Putni (Aves) – izbāžņi, olas, ligzdas, skeleti
Kolekcija Z 11 Putni Aves
Saglabātības pakāpe laba
Muzeja nosaukums Latvijas Dabas muzejs
Uzskaites apzīmējums LDM 2077