PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Dokuments.

Latvijas Kara muzejs
Uzskaites apzīmējums LKM 6-65312 Kolekcijas numurs 6739-DK

Virsraksts vai nosaukums Iesniegums. Baldones vidusskolas 9. klases skolnieka Māra Maisējeva tēva ar lūgumu dēlu uzņemt Jaunsardzē.
Priekšmeta nosaukums Dokuments.
Satura apraksts Sastādīts 1994. gada 6. janvārī Latvijā, Baldonē.
Dokuments ir sastādīts rokrakstā, iesnieguma formā. Tajā Baldones vidusskolas 9. klases skolnieka Modra Maisējeva māte Vladislava Maisējeva lūdz dēlu uzņemt Jaunsardzē. Tālāk seko iesnieguma sastādīšanas datums, kā mātes paraksts.Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Dokumenti >> Iestāžu, organizāciju un uzņēmumu dokumenti
Kolekcija Dokumentu kolekcija
Autors vai darinātājs Māra Maisējeva tēvs.
Vairāk