PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Grāmata

Latgales Kultūrvēstures muzejs
Uzskaites apzīmējums LgKM 32694 Kolekcijas numurs Ll - 4433

Virsraksts vai nosaukums
Priekšmeta nosaukums Grāmata
Priekšmeta apraksts 291 lpp. iesiets, cietos, zilgani-pelēkas krāsas, papīra vākos, ar ilustratīviem attēliem.
Satura apraksts Populārzinātnisks izdevums par Latviešu strēlnieku u .c. Latvijas vēsturei nozīmīgām tēmām (Pēteris Balodis, 1905. gada revolūcija, 19. gs. nacionālā atmoda u. c.). Izdevuma priekšvārdu sastādījis vēstures doktors, profesors Kārlis Počs.

Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Grāmatas un brošūras
Kolekcija Latgaliešu literatūra
Vairāk