PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Pateicība

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs
Uzskaites apzīmējums MNM 45897:1

Virsraksts vai nosaukums Par Darbu Dziesmu un deju ansamblī  "Atvasara"
Priekšmeta nosaukums Pateicība
Priekšmeta apraksts Divdaļīga, iespiesta ar okerbrūnu krāsu. 1.lpp. linogriezums - kamols. Atvērumā pa kreisi Arvīda Skalbes dzejas rindas: "Darbs - tava spēka brīnumzāle; Darbs - liela mūža noslēpums " un vieta adresāta vārdam. Pa labi - pateicības teksts par pašaizliedzīgu darbu dziesmu un deju ansamblī "Atvasara"; paredzēti kultūras nama direktores M.Kraslovskas un ansambļa mākslinieciskās vadītājas Dz.Rubenes paraksti
Satura apraksts Sagatavota  ansambļa 20 gadu darba jubilejā
Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Sīkiespieddarbi
Kolekcija Rakstiskie priekšmeti-pārējie
Vairāk