PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Skice

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs
Uzskaites apzīmējums VRVM 35329 Kolekcijas numurs 063

Virsraksts vai nosaukums "Par piemiņu Latviešu vispārīgiem IV dziedāšanas svētkiem Jelgavā"
Priekšmeta nosaukums Skice
Citi priekšmeta nosaukumi IV Vispārējo latviešu Dziesmu un Mūzikas svētku plakāta skice
Priekšmeta apraksts Kolorēts zīmējums. Figurāla kompozīcija. Kompozīcijas centrā attēlota bruņās tērpta sievietes figūra ar eņģeļa spārniem un muzicējošu figūru grupa: 4 dziedoši bērni un tautas tērpā ģērbta sieviete ar kokli, kas atbalstīta uz labības kūļa; fonā - saules stari, ozola zari. Figurālajai kompozīcijai veidos ornamentāls ietvars. Kompozīcijas abos sānos liesmojošas lāpas, lauru lapu vainagi un tautas mūzikas instrumenti, apakšā - kartuša ar Kurzemes guberņas ģerboni, palmu lapas.
Augšpusē uzraksts lokveidā latviešu valodā: Par piemiņu Latweeschu wispahrigeem IV. dzeedaschanas swetkeem Jelgawā; apakšā uzraksts: R. Sarriņ 1895; kreisajā pusē pa vidu pie lāpas uzraksts: 1795; labajā pusē pie lāpas uzraksts: 1895; apakšā kreisajā stūrī uzraksts: Dzeedot / dzimu, dzeedot / augu,; apakšā labajā stūrī uzraksta turpinājums: Dzeedot / muhzchu / nodzihwoju. Rokrakstā ar tušu uzraksts krievu valodā lapas augšā: N.653. пaлучено 10 мая 1895; lapas apakšā: Дозволено цензурой. Рига, 10 май 1895. ; Labajā augšējā stūrī 80 kapeiku markas uzlīme sarkanā un oranžā krāsā.
Satura apraksts 1895. gadā Jelgavā rīkoto IV Vispārējo latviešu Dziesmu un Mūzikas svētku plakāta skice.
Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Tēlojošie priekšmeti >> Grafika >> Zīmējumi (zīmuļa, tušas, ogles, akvareļa, guašas, pasteļa, u.c.)
Vairāk

IZSTĀDES