PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Ērģeļmūzikas festivālu programmas

Latgales Kultūrvēstures muzejs
Uzskaites apzīmējums LgKM 32554 Kolekcijas numurs Riesp-2167

Virsraksts vai nosaukums Ērģeļmūzikas festivāla “ORGANismi” programmasPriekšmeta nosaukums Ērģeļmūzikas festivālu programmas
Priekšmeta apraksts 5 vienības, tipveida programmas
Satura apraksts pasākumu programmas 2015.2017. g.Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Sīkiespieddarbi >> Prospekti, bukleti
Kolekcija R.m. - Iespieddarbi
Vairāk