PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Mednis TETRAO UROGALLUS

Tukuma muzejs
Uzskaites apzīmējums TMNM DŽPM-p 1640

Priekšmeta nosaukums Mednis TETRAO UROGALLUS
Krājuma veids Palīgkrājums
Priekšmeta tips Dabas priekšmeti >> Zooloģiski priekšmeti (dzīvnieku valsts objekti) >> Mugurkaulnieki (Vertebrata) >> Putni (Aves) – izbāžņi, olas, ligzdas, skeleti
Kolekcija Džūkstes Pasaku muzeja kolekcija
Muzeja nosaukums Tukuma muzejs
Uzskaites apzīmējums TMNM DŽPM-p 1640