PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Glezna

Tukuma muzejs
Uzskaites apzīmējums TMNM 42335 Kolekcijas numurs Mgl - 552

Virsraksts vai nosaukums Mājas
Priekšmeta nosaukums Glezna
Priekšmeta apraksts

Ainava ar lauku mājām gleznas dziļumā – sārti brūnu četru ēku grupa ar baltiem rāmjiem logos.

Debesu daļā horizontāli ritmiski kārtoti zilgani sārti debesu un balti mākoņu slāņi. No kreisā apakšstūra diagonāli augšup uz mājām ved ceļš, kura virzība pastiprināta ar pagarinātiem zaļi brūniem otas triepieniem. Kreisajā pusē pirms mājām novākts siena lauks ar desmit siena gubām. Tālumā kreisajā pusē tumši zaļa meža josla, labajā pusē pie mājām – atsevišķi lielāki koki.  Dinamisks, brīvs triepiens, vietumis klāts biezāks krāsas slānis, vietumis spīd cauri audekls.Apakšējā kreisajā stūrī paraksts – V. Valdmanis
Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Tēlojošie priekšmeti >> Glezniecība
Kolekcija Glezniecība
Autors vai darinātājs Vilis Valdmanis
Vairāk