Izstāde

PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

No Barkavas pagasta vēstures

Izstādes atklāšanas datums 16.05.2020
Izstādes slēgšanas datums
Darba laiks Skat.http://www.madonasmuzejs.lv/lv/darba-laiks
Izstādes apraksts

Barkava, Mālsala, Mālnieki, Bulmeistari, Muiža I, Muiža II, Aiztilte, Akmeņsala, Zaļmežnieki, Sumeinieki, Radžēļi, Silaunieki, Raksala, Čērzenieki, Osagals, Jaudzemnieki un Bozēni – šādas toreizējā Barkavas ciemā ietilpstošās vietas Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja darbinieki apsekoja ekspedīcijā 1972. gadā. Ekspedīcijā sastaptie cilvēki muzejam dāvinājuši visdažādākās lietas – fotogrāfijas, amatnieku darinājumus, tekstīlijas, dokumentus, dažas reliģiska satura grāmatas un citus. Ekspedīcijas laikā tika pierakstīts arī cilvēku stāstītais par sevi, citiem cilvēkiem, mājām, dažādām vietām un notikumiem.  Muižā II sastaptās Helēna Zepa, Jadviga Pelša un Tekla Tomiņa atcerējās dažādas tautas dziesmas, ziņģes. Gandrīz visas dziesmas viņas dziedāja kopīgi, atcerējās arī kāzu dziesmas (“Aivīkšu kriumeņu iudens apņēma,/ Mani jaunu tāvs ar muoti tautos izdeva”). Vairākas tautasdziesmas atcerējās  arī Helēna Krasovska Zaļmežniekos.  Tie ir tikai daži piemēri, jo par katru apmeklēto māju, sastapto cilvēku ir tapis kāds īsāks vai izvērstāks pieraksts. Madonas muzeja izstāžu zāļu foajē izstādē “No Barkavas pagasta vēstures” aicinām apskatīt nelielu daļu no ekspedīcijā iegūtajiem materiāliem – pulksteni no Osagala, Kārklaiņos darinātas vīzes, zābakus ar koka zolēm no Trojniekiem, avīžu glabātāju no Krūmiņiem,  prievītes no Raksalas, vairākus fotogrāfa Jāņa Purcena no Dārzkalniem fotografētos attēlus, grožu fragmentu no Muižas un citus materiālus. Ekspedīcijas dalībnieki fotografēja virkni dažādu priekšmetu, arī ēkas, kā arī pārfotografēja fotogrāfijas, saistītas ar Pirmā pasaules kara invalīdu Barkavas nodaļu (no Jāņa Jansiņa Aiztiltē fotoalbūma) un citas. Arī ar daļu no šiem attēliem var iepazīties izstādē – redzēt, kā izskatījās ar cirvi cirsta klēts, krusta mājiņa Radzēļos, audēju un amatnieku darinātais. Ja tas ir bijis zināms, par izstādē eksponētajiem materiāliem var izlasīt gatavotāju, lietotāju vai atrašanās vietu, kā arī uzzināt, kurš priekšmetu dāvināja muzejam.

Izstādes vieta Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja izstāžu zāles Skolas ielā 10 a
Izstādes veids Klātienes izstāde
Hipersaite
Cenrādis Bezmaksas
Papildus informācija Attēlā - 1943. gadā gatavoti zābaki, muzejam dāvināja Antons Trops Trojniekos (Čērzenieki).