Izstāde

PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

Autoru saraksts

Latviešu mākslinieku darbi

Izstādes atklāšanas datums 30.04.2020
Izstādes slēgšanas datums 31.12.2022
Darba laiks
Izstādes apraksts

Sagaidot Latvijas Republikas neatkarības pasludināšanas 30. gadadienu, Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) sagatavojis apsveikumu Latvijas iedzīvotājiem, publicējot apjomīgu Latvijas mākslinieku radītu mākslas darbu digitālo fotokopiju kopumu no Latvijas muzeju krājumiem Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMKK) publiskajā portālā, kas ikvienam brīvi pieejams tīmekļvietnē www.nmkk.lv . Laikā, kad muzeji ir slēgti un kultūras vērtības iepazīstamas lielākoties virtuāli, portālā kopskaitā publicēti 122 mākslinieku vairāk nekā 7,5 tūkstoši digitalizētu darbu.

Par digitalizēto priekšmetu publisku piekļuvi Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā KISC uz 3 gadiem noslēdzis līgumu ar autortiesību aģentūru AKKA/LAA, un šie darbi interesentiem būs pieejami www.nmkk.lv līdz 2022. gada beigām. Tā kā salīdzinoši lielu daļu digitalizēto objektu nav iespējams apskatīt autortiesību ierobežojumu dēļ, KISC noslēdzis līgumu ar AKKA/LAA par minēto attēlu publicēšanu NMKK publiskajā portālā. Arī turpmāk tiks meklēti risinājumi, lai dažādu projektu ietvaros nodrošinātu brīvpieejas piekļuvi ar autortiesībām aizsargātajiem attēliem, tādējādi dodot iespēju plašam sabiedrības lokam iepazīties ar Latvijas muzejos uzkrātajām kultūras mantojuma vērtībām. Pielikumā pieejams visu 122 autoru saraksts, kuru darbi pieejami apskatei.

Izstādes vieta NMKK portāls
Izstādes veids Virtuāla izstāde
Hipersaite
Cenrādis
Papildus informācija Publicēto autoru saraksts pieejams pielikumā (Pielikuma datņu saraksts)