Izstāde

PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

Ekspressizstāde “Atmiņai no dziesmu svētkiem” no cikla "Divpadsmit stāsti"

Izstādes atklāšanas datums 17.07.2019
Izstādes slēgšanas datums 18.08.2019
Darba laiks P. - S. 10.00 - 17.00
Sv. 10.00 - 15.00 (jūnijs, jūlijs, augusts)
Izstādes apraksts
Valmieras muzeja 60. jubilejas gada svinēšanu turpināsim stāstot par faleristikas kolekciju. Faleristika - vēstures palīgnozare, kas pēta ordeņus, medaļas, goda zīmju un žetonu vēsturi. Jēdziens “Faleristika” ir cēlies no grieķu vārda phalara, kas apzīmē metāla rotājumus karavīriem uz bruņucepurēm un krūtīm arī kara zirgiem uz pieres un krūtīm. Nozīmītes vai nozīmes ir svarīgs materiāls vēsturisko periodu un notikumu atspoguļošanā. Ekspressizstādē eksponēta nozīmīšu kolekcijas daļa, kas stāsta par dziesmu un deju svētkiem. Mazā, piespraužamā zīme atgādina, ka latviešu Dziesmu un deju svētki ir pasaulē atzīts izcils un ilglaicīgs kultūras notikums, būtiska latviskās identitātes daļa. Svētki pilda sabiedrības nacionālās un valstiskās socializācijas lomu, ir viena no sabiedrības kopīgajām vērtībām ar nozīmi personīgajā līmenī, bagātinot indivīdu ar jaunu pieredzi, dodot iespēju radoši līdzdarboties kultūras aktivitātēs. Izstāde apskatāma līdz 18. augustam.
Izstādes vieta Valmieras muzeja Izstāžu namā, Bruņinieku ielā 3, Valmierā
Izstādes veids Klātienes izstāde
Hipersaite
http://valmierasmuzejs.lv/
Cenrādis Cenrādis un sīkāka informācija pieejama muzeja mājas lapā: http://valmierasmuzejs.lv/
Papildus informācija