Izstāde

PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

Lietišķo pētījumu rezultāti

Izstādes atklāšanas datums 29.03.2019
Izstādes slēgšanas datums 19.07.2019
Darba laiks Darba dienās no 9:00 līdz 18:00
Izstādes apraksts

2019. gads Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) ir pasludināts par pētniecības atbalsta gadu. Zinātnes sasniegumu “zvaigžņu parāde” mūsu augstskolā ir ikgadējā Zinātniskā konference, kurā tiek prezentēti daudzveidīgu disciplīnu pētījumi un to rezultāti.
Vēsture liecina, ka pirmā zinātniskā konference RSU notikusi pirms 20 gadiem – 1999. gadā.
Taču arī iepriekš šeit bijusi aktīva ideju ģenerēšana un zinātniskais darbs. 1959. gada 26. jūnijā toreizējais rektors profesors Vasilijs Kalbergs laikrakstā “Padomju Mediķis” raksta: “Institūta laboratorijās notiek pētījumi nopietnos teorētiskās un praktiskās medicīnas jautājumos. Kārtējā zinātniskajā sesijā nebija iespējams uzņemt dienas kārtībā visus pieteiktos referātus. Sesijā [..] triju dienu laikā nolasīja 46 referātus.”
1963. gadā Rīgas Medicīnas institūtā (RSU priekštecis) zinātnes veicināšanas nolūkā nodibināja Centrālo zinātniski pētniecisko laboratoriju jeb CZPL, kurai bija labi nodrošināta materiāli tehniskā bāze.  Līdzās laboratorijas kolektīva zinātniski pētnieciskajam darbam CZPL uzdevumos ietilpa kompleksu pētījumu organizēšana par medicīnas zinātnes svarīgākajām problēmām.  Ārsti bija ieinteresēti ieviest šo praktisko pētījumu rezultātus savā darbā, un tie tika ļoti gaidīti.
RSU vēstures muzejs piedāvā izstādi par dažiem mūsu augstskolas bijušo un esošo docētāju un laboratoriju pētnieku sasniegumiem lietišķajās zinātnēs. Šeit redzami dažādu laiku pētniecības rezultāti, par kuriem saņemtas autorapliecības, tie ieviesti praksē, daži arī patentēti un pārdoti ārzemēs. Eksponāti no RSU muzeja un citu muzeju krājumiem, kā arī deponēti no RSU struktūrvienībām un privātpersonām.
Ar šo izstādi vēlamies iedvesmot pētniekus, kā arī studentus pievērsties pētniecībai.

Izstādes vieta Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga
Izstādes veids Klātienes izstāde
Hipersaite
Cenrādis Bezmaksas
Papildus informācija