Izstāde

PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

Krājuma kolekcijas izstāde "Tautasdziesmas stāsts"

Izstādes atklāšanas datums 27.07.2017
Izstādes slēgšanas datums 27.08.2018
Darba laiks O. - S. 10.00 - 17.00
Jūnijs, jūlijs, augusts atvērts arī svētdienās no 10.00 - 15.00
Izstādes apraksts

Izstāde “Tautasdziesmas stāsts” iepazīstinās ar Valmieras muzeja krājumu, kas “stāsta” par senajiem arodiem, darba rīkiem, sadzīves priekšmetiem un sabiedrības attīstību kopumā. Tautasdziesma kā savienojošais pamatelements, kur parādās vienlaicīgi arī tās krāšņums un daudzveidība.

Tautasdziesmas ir viena no galvenajām latviešu folkloras mutvārdu tradīcijām, kas veido latvisko identitāti. Tās ir apjomīga “informācijas krātuve”, līdz mūsdienām saglabājot ziņas par senču dzīvi, sabiedrības attīstību. Tautasdziesmu četrrindēs ietverts plašs izziņas materiāls, kas ir nozīmīgs pētniecības avots.

Izstādei atlasīts ap 200 lietisko materiālu un ap 200 papīra vienību. No muzeja krājuma būs apskatāmi priekšmeti, darbarīki, gan arī dokumentārā informācija un fotogrāfijas.

Izstādi vēl interesantāku un saistošāku padarīs ziņas par vecvārdiem, kurus mūsdienās lieto reti vai nelieto vispār, bet bez kuriem ir apgrūtināta tautasdziesmās ietvertās informācijas uztvere. Tāpat tiks izmantoti interaktīvi un digitāli risinājumi, kas apmeklētājam ļaus pārbaudīt savas zināšanas, atraktīvā formā uzzināt daudz jauna, atkāpjoties no pasīva vērotāja lomas.

Izstāde apskatāma līdz 2018. gada 27. augustam.


Izstādes vieta Valmieras muzeja Izstāžu namā, Bruņinieku ielā 3
Izstādes veids Klātienes izstāde
Hipersaite Informācija par izstādi un muzeja cenrādi pieejama šeit:
Cenrādis Informācija par izstādi un muzeja cenrādi pieejama muzeja mājas lapā: valmierasmuzejs.lv
Papildus informācija