PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

KOLEKCIJAS DATI

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejsNosaukums Sfragistika
Apraksts Iestāžu, orgznizāciju, privātpersonu zīmogi, spiedogi
Priekšmeti muzeju kolekcijā
NMKK pieejamie kolekcijas priekšmeti 41