PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

KOLEKCIJAS DATI

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejsNosaukums Kartes, plāni
Apraksts Kartogrāfiskie materiāli (rasējumi, uzmērojumi, kartes, apvidus plāni, skices; ciematu, apdzīvotu vietu, pilsētu plāni, atlasi)
Priekšmeti muzeju kolekcijā
NMKK pieejamie kolekcijas priekšmeti 213