INFORMĀCIJA PAR DATNI

Iespieddarbs

Uzskaites apzīmējums JVMM 30955/351
Pievienot izlasei
Apraksts Skats Raiņa ielā no Pasta - J.Mātera ielas puses uz Katoļu baznīcas pusi, 1940.gads
Autortiesības
Autortiesību neesamības iemesls Nav autortiesību subjekts