INFORMĀCIJA PAR DATNI

MNM 27000:2, Apsveikuma kartīte

Uzskaites apzīmējums MNM 27000:2
Pievienot izlasei
Apraksts Sūtīta Mirdzas Straus jaunkundzei.
Autortiesības
Autortiesību neesamības iemesls